Τα προϊόντα μας

Το Kumilio προσφέρει μια σειρά προϊόντων με διαφορετικές απαιτήσεις ως προς την πρώτη ύλη.
Έτσι, επιλέγουμε για κάθε προϊόν εκείνα τα σύκα που είναι στο κατάλληλο στάδιο του κύκλου ωρίμανσης για το κάθε προϊόν.